Vrste zrna kod brusnih sredstava

Pojam vrste zrna u vezi s brusnim sredstvima opisuje različite vrste minerala koji se koriste za proizvodnju brusnih alata. Budući da osnovni dio procesa brušenja, usitnjavanje materijala koji se obrađuje, obavlja preko tih minerala, korištena vrsta zrna znatno utječe na opseg prikladnosti i učinak brusnog sredstva.

Pregled različitih svojstava zrna i uobičajenog ponašanja u pogledu istrošenosti kod najzastupljenijih vrsta zrna prikazan je na sljedećem grafikonu.

Zrno

Zrno je odgovorno za uklanjanje materijala. Za odabir odgovarajućeg zrna dva svojstva su naročito važna:

  • Vezivo
  • Žilavost

 

Svi tipovi Klingspor zrna su proizvedena sintetski. To osigurava konstantno visoku-kvalitetu proizvoda. Četiri različita tipa zrna

se koriste na brusnim materijalima:

  • Silicij karbid
  • Aluminijum oksid
  • Cirkon aluminijum
  • Keramički aluminijum oksid

 

Zrno je klasificirano na odnosu između veziva, žilavosti i njihove osnovne primjene

Vrsta zrna Vezivo / žilavost Montaža Svojstva / nosiva svojstva
Silicij karbid vrlo tvrdo / male žilavosti kristalni

oštri-rubovi, lomljivi, vrlo lomljivi / mikro-nosivosti

Korund tvrdo / žilavo kristalni, nepravilni

klinasti, kockasta zrna, makro-nosivosti

Cirkon aluminijum tvrdo / vrlo žilavo kristalni, ravnomjerni

klinasti, kockasti, zrna kapljaste forme / mikro-nosivosti, samo-oštreće

Keramički aluminijum oksid tvrdo/ jako žilavo mikro-kristali

oštrih-rubova, šiljasta zrna/ mikro-nosivosti, samo-oštreće

Svojstva tipova zrna i njihova specifična nosiva svojstva

"Dodatno, imamo također kako ih nazivamo zrna-aglomerati. To nije nezavisni tip zrna, točnije to je zrno aglometirano, što je sastav od mnogih pojedinačnih aluminijum oksid ili SiC zrna mješanih sa dodatkom smole, što je zajedničko formirano u veliko zrno. Gotovo isključivo se koriste aglomerati na brusnim trakama. Prednost aglomerata je da oni osiguravaju jednaku formu završetka od prve upotrebe do zadnje. Tupo lomljenje zrna sa aglomerata i kreiranje mjesta za novo, oštro zrno. Cilj je postignuti da je za vrijeme kao i na kraju rada kontinuirano uklanjanje materijala i sa ekstremno dugim vijekom trajanja."

Premaz

"Povrh toga, brusni abrazivi su premazani i pokriveni sa razlićitom gustoćom zrna. Pojam “gustoća zrna“ opisuje pokrivenost zrnima koja je raspodjeljena na pozadinu. Razlikuju se između:"

  • Zatvoreni nanos
  • Poluotvoreni nanos
  • Otvoreni nanos

 

Otvoreni nanos zrna ima veliki prostor između pojedinih zrna, tako da uklanjanje materijala i odvođenje prašine koja nastaje brušenjem može biti puno lakše s površine brušenja. To sprječava prijevremeno zapunjavanje zrna kada se radi na materijalima dugih-odlomaka, kao što su npr. drvo. Odluku koju gustoću zrna koristiti najprije ovisi koliko je velika vjerojatnost da prašina nastala brušenjem zatvori prostor između zrna.

 

Povijesno se razlikuju dvije velike skupine prirodnih i sintetičkih vrsta zrna. U prirodne vrste zrna prvenstveno spadaju posebno kremen, granat i smirak, no te se vrste zrna gotovo uopće više ne koriste u proizvodnji brusnih sredstava. Umjesto toga se kod suvremenih brusnih sredstava u pravilu koriste sintetičke vrste zrna, npr. korund, cirkonski korund, silicijev karbid i keramički korund. U odnosu na prirodne vrste zrna nemaju samo jasne prednosti u odnosu na njihovu tvrdoću i otpornost; a osim toga nude bolju homogenost svojstava i tako omogućavaju proizvodnju i primjenu brusnih sredstava za zahtjevne načine primjene u industriji.

Da bi se omogućio širok spektar primjena i optimalnu pogodnost za primjenu, Klingspor svoje brusne alate (role, kolutove, listove, diskove, trake, fiber diskove, rezne ploče spojene, sintetičkom smolom i ploče za grubo brušenje, lamelaste brusne diskove, lepezaste brusne, kolutove i elastično spojena brusna sredstva) nudi s različitim vrstama zrna. Tako je omogućeno da se ovisno o materijalu, obratku i cilju primjene izborom odgovarajuće vrste zrna uvijek može postići optimalan rezultat brušenja.

Prikladni proizvodi

Natrag za bazu znanja o brušenju