Spoj trake

Da bi se od koluta brusnog papira ili brusnog platna napravila beskrajna brusna traka, krajevi dijela koluta izrezanog na dijelove moraju biti sigurno i trajno spojeni. Tzv. spoj trake obično je postavljen pod kutom od 45° - 80° u odnosu na smjer okretanja trake tako da se izbjegne nagli prijelaz na mjestu spoja.

Ovisno od podloge brusnog sredstva (papir, platno, plastika) i primjene (stroj, kontaktni element, obradak) se pritom koriste razni oblici spoja trake.

Načelno razlikujemo dva različita oblika spoja trake:

a) preklopni spoj, kod kojeg su oba kraja obostrano zakošena i zatim se stavljaju jedan preko drugog te se spajaju prešanjem, i

b) zatvoreni spoj, kod kojeg se dva kraja tupo postavljaju jedan nasuprot drugom ili su spojeni na prednjoj ili na stražnjoj strani trake (najčešće dodatno ojačana platnom) uskom folijom.

Unutar ova dva oblika spoja postoje dodatni različiti podoblici, koji omogućavaju optimalno prilagođavanje trake konkretnom zadatku brušenja. Kod Klingspor brusnih traka koriste se sljedeći oblici spoja traka:

Preklopni spoj

F1 standardni preklopni spoj

F2 preklopni spoj s blago brušenim vrhovima zrna

F5 preklopni spoj bez smole i brusnog zrna u području preklapanja

Zatvarač spoj

F3G strongcik-cak zatvarač s folijom na stražnjoj strani

F4G ravni rez pod kutom u odnosu na smjer okretanja, s folijom na stražnjoj strani

F6G spojni zatvoreni spoj s folijom umetnutom na strani zrna, a zrno i smola prethodno su uklonjeni iz područja zatvarača

F7G rebrasti zatvoreni spoj s folijom na stražnjoj strani

 

Trake od brusnog runa

F3W Specijalni spoj za trake od brusnog runa sa ojačanom podložnom folijom i sa dodatnim čeonim prijanjanjem.

F4W Dijagonalno odrezano pod kutem, sa dodatnim čeonim prijanjanjem, sa ojačanom podložnom folijom i prednjim lijepljenjem. Poseban spoj za brusne trake od flisa za brušenje, tip proizvoda NBF 800

U području brusnih traka oblik spoja trake ima važnu ulogu. Trake u standardnim dimenzijama i trake koje se mogu naručiti izravno u skladištu Klingspor standardno isporučuje s oblikom spoja koji se pokazao idealnim za taj tip trake. Po potrebi se, prema želji kupca, Klingspor trake mogu izraditi i isporučiti s nekim drugim spojem koji je prikladniji za specifičnu primjenu.

Prikladni proizvodi

Natrag za bazu znanja o brušenju