Skladištenje brusnih sredstava

Pod "skladištenje brusnih sredstava" podrazumijeva se pravilno skladištenje brusnih sredstava na podlogu, uzimajući u obzir prikladne odnose temperature i vlažnosti zraka. Optimalna „klima skladištenja“ jamči da se brusna sredstva na podlozi mogu koristiti dulje od datuma minimalne upotrebljivosti bez oštećenja i gubitaka.

Za pogodne uvjete skladištenja odgovornost snose korisnik i trgovac!

Općenito:

Idealna temperatura skladišta je između oko 18 i 22 °C, pri relativnoj vlažnosti zraka od 45 – 65 %. Obvezno se mora spriječiti djelovanje topline, direktne vlage i/ili sunčevog zračenja. Brusna sredstva do uporabe treba čuvati u njihovoj originalnoj ambalaži. Trake treba objesiti prije primjene.

Ako je vlažnost zraka previsoka, podloga će primiti vlagu i raširit će se.
Posljedica: ploča ojačana vlaknima izvija se prema strani zrna. Nastaju greške pri brušenju, jer pri procesu brušenja isključivo bridovi ploče ojačane vlaknima dodiruju površinu obratka.

No ako je vlažnost zraka niska, podloga predaje vlagu. Brusna ploča se skuplja i izvija se prema strani podloge. Posljedica: brusno sredstvo se suši i postaje kruto.

Široke trake:

a) Čuvati u originalnoj ambalaži
b) 2 dana prije uporabe zakačiti na čahure ili vješala i opteretiti donju omču trake
c) Kod duljeg mirovanja stroja isključiti napinjanje trake i do sljedećeg korištenja držati trake na vješalima

Rezne ploče i ploče za grubo brušenje:

Vijek trajanja reznih ploča i ploča za grubo brušenje prvenstveno ovisi o njihovom sadržaju vlage. Ploče koje su nakon proizvodnje izložene visokoj vlažnosti gube svoj prvobitni vijek trajanja. Kod pravilnog skladištenja vijek trajanja ostaje približno isti i nakon mnogo godina. Ploče ugrožavaju sigurnost kada su izravno izložene vodi ili vodenoj pari. Starost proizvoda ovdje ima samo podređenu ulogu.
Pravilno skladištenje ključno je za zadržavanje prava jamstva i učinkovitosti naših brusnih sredstava.

Prikladni proizvodi

Natrag za bazu znanja o brušenju