Pločasti materijal

Pločasti materijal je skupni pojam za ploče od drvenog materijala, koje se sastoje od najmanje tri drvena sloja zalijepljena jedan na drugi, s pomakom smjera vlakana susjednih slojeva (najčešće za 90°). Tako su uglavnom uklonjena svojstva materijala povezana za smjer ("blokiraju rad" drveta uslijed bubrenja i skupljanja).
Pločasti materijal ima simetričnu strukturu i uvijek ima neparan broj slojeva. Slojevi se mogu sastojati od furnira, masivnih drvenih ploča, masivnih drvenih štapova i drugog drvnog materijala.

Ovisno od vrste njegovih slojeva, pločasti materijal dijeli se na

  • furnirani pločasti materijal (furnirske ploče, poseban oblik multipleks ploče debljine najmanje 12 mm i s najmanje pet slojeva)
  • pločasti materijal od štapova („stolarska ploča“) sa srednjim slojem od pilom rezanih drvenih letvica ili od uspravnih štapića debljine 8 mm od ljuštenog furnira
  • daščani pločasti materijal od poprečno zalijepljenih masivnih drvenih ploča
  • sastavljeni pločasti materijal s unutrašnjim slojevima od nekog drugog drvenog materijala (npr. ploča od iverice s drvenim furnirom kao pokrivnim slojem).

Pločasti materijal zbog svojeg širokog spektra izrade i svojstava ima mnogostruku primjenu, npr. u građevinarstvu kao ploča za oplatu, te u proizvodnji namještaja.

Obrada pločastog materijala

Pločasti materijal može se obraditi (rezati pilom, glodati, brusiti) i obložiti kao masivno drvo. Pošto se pokrivni slojevi uvijek sastoje od slojeva masivnog drveta (najčešće furnirski slojevi), onda pri brušenju treba slijediti iste principe kao kod obrade masivnog drveta. Treba imati u vidu da kod vrlo tankih furnirskih pokrivnih slojeva ili vrsta drveta grubih pora prilikom prešanja ploča ponekad dolazi do istiskivanja ljepila kroz pore drveta, što kod potonjeg procesa brušenja dovodi do bržeg prljanja brusne trake. Klingspor je razvio proizvode posebnih svojstava, koji sprječavaju prijevremeno trošenje.

Prikladni proizvodi

Natrag za bazu znanja o brušenju