Organizaciju za sigurnost brusnih proizvoda (oSa)

U mnogim zahtjevima brušenja i rezanja potrebne su veoma visoke periferne brzine rotirajućih brusnih proizvoda.
Ovi proizvodi moraju prije svega biti pojedinačno sigurni i postojani na ekstremna mehanička i temperaturna opterećenja.

Nažalost ne postoji opći standard koji propisuje sigurnosne karakteristike brusnih proizvoda. Zato su proizvođači brusnih proizvoda iz jednog broja Europskih zemalja uspostavili Organizaciju za sigurnost brusnih proizvoda (oSa) 2000 i to uspostavljanje je jasan signal protiv nekvalitetnih i nesigurnih proizvoda.

Potrošači prepoznaju ove kvalitete u proizvodima iz oSa robne marke. Oni proizvođačima i trgovcima značajno smanjuju odgovornost od rizika, bolju prodaju i prednost u odnosu na konkurenciju i veću priliku za zaradu.
Kao dio unutrašnjeg sistema menadžmenta kvalitete, proizvođači nastoje da se pridržavaju strogih pravila i proizvode i prodaju samo sigurne i visoko kvalitetne proizvode.

Činjenica da je oSa – Organizacija za sigurnost brusnih proizvoda, zaštitni znak robnih marki širom svijeta a članstvo je potvrda o internacionalnoj pripadnosti. oSa oznaka ne znači da Organizacija za sigurnost brusnih proizvoda ili te institucije preuzimaju odgovornost za označene proizvode.

Prikladni proizvodi

Natrag za bazu znanja o brušenju