Nehrđajući čelik

Nehrđajućim čelikom nazivaju se sve vrste čelika koje dobivene posebnim postupkom kaljenja, koje imaju visok stupanj čistoće i ravnomjerno reagiraju na predviđene toplinske obrade. Iz te definicije proizilazi da nehrđajući čelici ne moraju biti isključivo legirani ni visokolegirani čelici. U cilju daljnjeg razmatranja ograničit ćemo se na visokolegirane nehrđajuće čelike sadržaja kroma od najmanje 10,5 %.

Podjela visokolegiranih čelika

Visokolegirani čelici na temelju svojega sastava mogu se dijeliti na sljedeće skupine:

 • feritni nehrđajući čelici
 • Martenzitni nehrđajući čelici
 • austenitni nehrđajući čelici
 • feritno-austenitni nehrđajući čelici (dupleksni čelici)

Feritni nehrđajući čelici

Feritni nehrđajući čelici dijele se na dvije skupine:

 • s približno 11 do 13 % kroma
 • s približno 17 % kroma (Cr)

Čelici s približno 10,5 do 13 % kroma označavaju se zbog njihova niskog udjela kroma samo kao korozivno inertni. Oni se primjenjuju tamo gdje su najvažniji vijek trajanja, sigurnost i mali obim održavanja i gdje ne postoje visoki estetski zahtjevi. To je, primjerice, slučaj kod proizvodnje kontejnera, vagona i vozila.

martenzitni nehrđajući čelici

Martenzitni nehrđajući čelici s 12 do 18 % kroma i udjelom ugljika od preko 0,1 %, na temperaturama višima od 950 - 1050 °C su austenitni. Brzo hlađenje (kaljenje) dovodi do oblikovanja martenzitne strukture. Ovakva struktura posebice u obogaćenom stanju ima visoku čvrstoću koja se povećava sve većim udjelom ugljika. Martenzitni nehrđajući čelici koriste se, primjerice, za proizvodnju britvica, noževa ili škara.

Austenitni nehrđajući čelici

Austenitni nehrđajući čelici (također: Austenitni nehrđajući čelici (također: krom-nikal čelici) udjela nikla od preko 8 % u pogledu obradivosti, otpornosti na koroziju i mehaničkih svojstava čine najprikladniju kombinaciju za praktičnu primjenu. Najvažnije svojstvo ove vrste nehrđajućeg čelika je njezina visoka otpornost na koroziju. Iz tog razloga se austenitni čelici koriste u područjima agresivnih medija, primjerice u kontaktu s morskom vodom koja sadrži klorid te u kemijskoj i prehrambenoj industriji.

Austenitno-feritni nehrđajući čelici

Austenitno-feritni nehrđajući čelici se zbog svoja dva strukturna sastojka često nazivaju i dupleksni čelici. Visoka rastezljivost uz poboljšanu otpornost na koroziju ove čelike čini posebno pogodnim za uporabu u području Off-Shore tehnologije.

Brušenje nehrđajućih čelika

Mnoge komponente od nehrđajućeg čelika bruse se na kraju procesa obrade. Klingspor u svojem asortimanu proizvoda nudi veliki broj brusnih sredstava koja su pogodna posebno za obradu tog materijala. Usprkos tome, kod obrade nehrđajućeg čelika treba voditi računa o nekoliko posebnosti uobičajenih za materijal kada na kraju treba postići trajno zadovoljavajući rezultat. Tvornički izvedenu površinu, odnosno valjani, močeni i/ili više puta termički obrađeni materijal treba izabrati tako da početna površina već što više odgovara kasnije željenoj površini. Za otpornost na koroziju obradaka od nehrđajućeg čelika već kod pripreme za obradu treba uzeti u obzir to da se materijal pravilno skladišti i transportira.

Pritom posebno treba izbjegavati:

 • Svaku vrstu kontakta s drugim čelicima (čeličnim četkama, žičanom užadi).
 • Površinska ili rubna oštećenja i mjesta habanja.
 • Skladištenje materijala u područjima obrade ili s drugim čelicima (npr. valjani čelik).

U odnosu na otpornost na koroziju osim toga vrijedi sljedeće: što je finija površina, to je veća otpornost na koroziju.

Brušenje

Postoji mnoštvo parametara koji utječu na hrapavost i izgled brušene površine:

 • Brusilica s odgovarajućim dodirnim elementima i parametrima obrade (brzine rezanja i pomaka)
 • Primjena pomoćnih materijala za brušenje (ulja i emulzije)
 • Kvaliteta brusnog sredstva

Na temelju ovih graničnih uvjeta zadanih putem procesa brušenja može se dati paušalna ocjena veze između dobivene površine i korištenog brusnog sredstva. Da bi se izbjegli nesporazumi pri ugovaranju željenih površina, prije obrade treba otkriti granične uzorke i vrijednosti hrapavosti (Ra).

Brušenje i korozija

Neovisno o vrsti korištenog nehrđajućeg čelika, pri brušenju nehrđajućeg čelika obvezno treba imati u vidu mjere navedene u nastavku:

 • Brusne alate nikada nemojte prvo koristiti na normalnom, a zatim nehrđajućem čeliku!
 • Temeljito uklonite brusnu prašinu sa svih površina!
 • Nikada nemojte prskati površine od nehrđajućeg čelika mlazevima užarenih iskri.
 • Temperature obrade moraju biti tako niske da ne dođe do formiranja krom-karbida, a time i do međukristalne korozije. Ako materijal nabubri, obvezno treba izvršiti naknadnu obradu!

Samo tako može se omogućiti ponovno stvaranje pasivnog sloja u obrađenim područjima te da se druge površine ne oštete zbog rupičaste ili međukristalne korozije.

Prikladni proizvodi

Natrag za bazu znanja o brušenju