Centerles brusilica

Na "Centerles brusilici" uglavnom okrugli obratci (npr. okrugli čelični profili i cijevi) rotirajući prolaze pored jednog, no najčešće pored više brusnih agregata (brusnih stanica). Predbrušenje, međubrušenje i završno brušenje na Centerles brusilicama uglavnom se obavlja mokrim postupkom.
Kao brusni alati koriste se brusne trake (brusne trake za dugotrajnu upotrebu) s aglomeratom.

Zbog podupiranja obratka u više točaka na obratku ne nastaju visoka opterećenja uslijed savijanja i izvijanja obradaka. Tako se bez problema mogu brusiti i cijevi tankih stijenki te kratki i gotovo beskonačno dugi obratci. U kombinaciji s brusnim trakama za dugotrajnu uporabu brusi se vrlo velik broj dužnih metara materijala koji treba obraditi, s konstantno visokom kvalitetom površine.
 

Prikladni proizvodi

Natrag za bazu znanja o brušenju