Kodeks ponašanja tvrtke Klingspor

Ovaj Kodeks ponašanja sažeto i pregledno opisuje temeljni sustav vrijednosti tvrtke Klingspor. Ako u nekom konkretnom slučaju ne biste znali kako treba postupiti, ovaj Kodeks ponašanja pomoći će vam kako biste prikladno postupili.

O nama

Klingspor je obiteljsko poduzeće s tradicijom koja traje preko 120 godina. Grupacija Klingspor osnovana je u Njemačkoj, a danas obuhvaća preko 35 društava na svim kontinentima.

Važan temelj ovog uspjeha je naš koncept poduzeća koji se temelji na sljedećim vrednotama:

  • naše pošteno postupanje
  • održivost našeg napretka
  • kvaliteta i sigurnost naših proizvoda
  • predanost inovacijama

 

Naše pošteno postupanje

Poštenje i pravedno postupanje temeljne su odrednice naše poslovne politike i našeg ponašanja. To za svakog suradnika diljem svijeta znači da se u dvojbenom slučaju može pridržavati sljedećeg načela:

"Klingspor od svakog zaposlenika, odnosno od suradnika do direktora, očekuje da se uvijek ponaša pošteno i pravedno, unutar poduzeća i izvan njega!"

Pridržavanje zakona

Za nas je sasvim normalno da se na našim lokacijama pridržavamo lokalnih službenih zakona te svih internih smjernica i uputa.
Poslovni uspjeh poduzeća Klingspor moguć je samo uz pošten način konkuriranja. Stoga izbjegavamo svako nepošteno konkuriranje, posebice dogovore s klijentima, dobavljačima i konkurentima kojima se krše pravila konkurentnog tržišta te svako kršenje zakona o kartelima. Na osnovi često detaljno definiranih zakona posebno treba paziti da se tijekom komunikacije s konkurentima, upravo i u udruženjima, nehotično ne otkriju informacije koje se odnose na kartel 

Nulta diskriminacija

Ne toleriramo nikakav oblik diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti, nacionalnosti, spola, kulture, rase, dobi, invalidnosti, vjerskog uvjerenja ni seksualne orijentacije. Unutar grupacije Klingspor zabranjena je svaka vrsta seksualnog uznemiravanja ili mobing.

Odgovorno upravljanje imovinom poduzeća

Imovinu poduzeća Klingspor koristimo odgovorno, kao da je naša vlastita, no ne koristimo je za naše privatne svrhe i ne dajemo je trećim stranama. Iznimke od ovog načela zahtijevaju prethodno izričito odobrenje nadređene osobe. Na isti način se interne informacije poduzeća, posebice sve poslovne tajne smiju koristiti, pohranjivati ili umnožavati samo za pravilno vođenje poslovanja.

Izbjegavanje sukoba interesa

Sukobi interesa redovito vode do rizika za poduzeće i zahvaćene suradnike često dovode u osobnu situaciju, koja otežava ispravno odlučivanje ili uzrokuje privid da je ugroženo ispravno postupanje prema pravilima poduzeća. Stoga želimo unaprijed izbjegavati sukobe interesa. Kao suradnici tvrtke Klingspor stoga nećemo biti zaposleni kod konkurenata, klijenata ili dobavljača i ne sudjelujemo ni samo financijski u njihovu poslovanju (osim ako se radi o dioničkom društvu ili ako nadređena osoba dopusti takvo postupanje).

Općenito vrijedi da se obiteljske, osobne ili financijske veze, koje bi u konkretnoj situaciji mogle negativno utjecati na objektivno donošenje odluka, obvezno prijave nadređenoj osobi da bi se u tom slučaju odlučilo o daljnjim koracima.

Tijekom svakodnevnog radnog vremena svaki suradnik angažira cjelokupan radni kadar za poduzeće, odnosno, neće se vršiti nikakve sporedne aktivnosti za druge poslodavce niti kakve privatne aktivnosti.

Bez korupcije

Grupacija Klingspor primjenjuje pravilo nulte tolerancije na korupciju. Pojedinosti o radnim uputama na temu korupcije navode se u našoj smjernici za borbu protiv korupcije, koja je obvezujuća unutar cjelokupne grupacije Klingspor.

Čak i relativno neznatni lokalni slučajevi korupcije mogu se s lokalnim pravnim posljedicama negativno odraziti na cjelokupnu grupaciju, jer se može okaljati ugled globalne grupacije Klingspor jer bi, primjerice, važni međunarodni klijenti mogli iznenada obustaviti suradnju. Stoga se sve suradnike i direktore unutar poduzeća Klingspor poziva da odmah odlučno djeluju protiv svakog slučaja korupcije i da prekinu koruptivne veze s poslovnim partnerima.

U povezanosti s korupcijom vrijedi i to da mi u poduzeću Klingspor na temelju našeg položaja/funkcije od drugog suradnika - posebice od podređenog – ne smijemo zahtijevati da nam obavlja privatne usluge ili nam za osobne potrebe prepusti robu, koju inače ne bismo mogli primiti.

IT-sigurnost

Kao suradnici poduzeća Klingspor obvezujemo se da ćemo se pridržavati sigurnosnih mjera i uputa IT-sektora u centrali poduzeća u Haigeru radi sprječavanja gubitka podataka i zaštite od cyber-kriminala.

Pri rukovanju službenim uređajima uvijek pazimo na odgovorno korištenje da bi se izbjegao gubitak ili oštećenje datoteka i informacijskih sustava. Uz opće mjere opreza, to podrazumijeva i to da na prijenosnim uređajima po mogućnosti pohranimo uvijek samo stvarno potrebne podatke te da izbrišemo stare podatke koji više nisu potrebni.

Pridržavamo se zakona o zaštiti podataka, što vrijedi i u povezanosti s osobnim podacima suradnika i rukovanjem podacima stranih trećih osoba, primjerice klijenata i dobavljača.

Održivost našeg napretka

Naš rast vezan uz poslovanje, naše suradnike i lokacije je održiv.

Ophođenje s poslovnim partnerima

Održivi rast moguć je samo kada razumijemo kako možemo privući nove klijente, a postojeće zadržati dugoročno na obostrani uspjeh. Da bismo uspjeli u tome, uvijek moramo biti usredotočeni na stalno uspješnu isporuku našim kupcima u svim glavnim i sporednim procesima unutar cjelokupne grupacije Klingspor. I svakom suradniku u odjelima bez ikakvog kontakta s klijentima uvijek mora biti jasno da je i on posredni dio lanca isporuke našim klijentima. Stoga zahvala za izvanrednu korisničku uslugu ne ide samo vanjskim, nego i internim klijentima unutar grupacije Klingspor, odnosno između odjela.

Mi slušamo naše klijente i dajemo im jasne i razumljive odgovore. Na upite reagiramo u što kraćem roku te razvijamo proaktivna rješenja. Našim klijentima pružamo pouzdane usluge i realiziramo obećanja. Kod novih izazova trudimo se uvijek pronaći konstruktivno rješenje za klijente i poduzeće Klingspor.

I kod stalnih dobavljača naš cilj je izgraditi dugoročnu suradnju. Važno nam je neprekidno konstruktivno i stručno provođenje zajedničkih dogovora i zajedničko, konstruktivno traženje novih rješenja. Kao i prema našim klijentima, komunikacija s dobavljačima također uvijek mora biti jasna, odgovorna i usmjerena na što bržu obradu otvorenih upita.

Suradnja unutar grupacije Klingspor

Uvjereni smo u to da su pravilne razine hijerarhije, izravan i stalan pristup suradnika svojim nadređenima i dugoročni angažman kvalitetnih suradnika važni preduvjeti postizanja dugoročnih ciljeva i brzog reagiranja na nove zahtjeve. 

Surađujemo konstruktivno, puni poštovanja i povjerenja. To ne znači samo da što prije reagiramo na upite kolega, nego i da iskreno i otvoreno međusobno komuniciramo kako bismo analizirali i riješili probleme.

Mi, kao suradnici poduzeća Klingspor, djelujemo i odlučujemo savjesno i odgovorno, imajući u vidu postavljeni cilj. Jasno nam je da je zadatak suradnika i nadređenih taj da prate obavljamo li naše zadatke ispravno, na vrijeme i pouzdano.

Uspješna kultura inovacija i međusobno odgovorno ophođenje podrazumijeva da odgovorno pristupamo i neuspjesima, kada sve razumne i pravilno osmišljene mjere nisu dovele do željenog uspjeha.

Ne vrijedi samo u zemljama i regijama u kojima je zabranjena konzumacija alkohola načelo da se tijekom radnog vremena ne smije konzumirati alkohol.

U okviru poslovnih objeda i sličnih organiziranih prigoda također treba biti prisutna prikladna suzdržanost.

Nastup u svakodnevnom poslovanju

Prema poslovnim partnerima, kolegama i suradnicima uvijek se ophodimo korektno i ljubazno. Svjesni smo da naša vanjština i nastup, u riječima i djelima, uvijek odaje sliku poduzeća Klingspor te se stoga trudimo uvijek zadržati profesionalni pristup koji u ovom kodeksu ponašanja odražava opisane vrednote.

Radni standardi

Mi, kao zaposlenici poduzeća Klingspor, pazimo na to da se izbjegnu opasnosti za ljude i da ne dolazi do ugrožavanja okoliša, odnosno da se to svede na najmanju moguću mjeru, a također štedljivo trošimo sredstva. Sigurnost nam je jako važna, pa svi naši proizvodi ispunjavaju njemačke i međunarodne standarde. To znači i da se na svim našim lokacijama, a posebice u našim postrojenjima pridržavaju standardi sigurnosti i zaštite okoliša kako bi se izbjegle opasnosti za naše suradnike.

Klingspor odbacuje svaki oblik dječjeg rada i prisilan rad te ga ne prihvaća niti kod poslovnih partnera. Sukladno tome, poduzeće Klingspor podržava i odredbe, koje su integrirane u ključne radne standarde Međunarodne organizacije rada (ILO).

Kvaliteta i sigurnost naših proizvoda

Klingspor nudi kvalitetna brusna sredstva. Naši klijenti oduševljeni su proizvodima vrhunske kvalitete uz izvanrednu korisničku podršku.

Kvaliteta naših proizvoda zajamčena je našim specifičnim standardima proizvodnje na svakoj lokaciji. Stoga se pridržavamo definiranih procesa izrade na svakoj proizvodnoj i konfekcijskoj lokaciji. Poboljšanje i nastavak razvoja naših procesa proizvodnje istovremeno jamče visoku kvalitetu naši proizvoda.

Sigurnost korisnika naš je neizostavan zahtjev koji postavljamo pred sve naše proizvode i tehnologije izrade. Stoga izuzetno cijenimo svoje članstvo u Organizaciji za sigurnost brusnih alata (oSa) te pozdravljamo svakog novog proizvođača brusne opreme u organizaciji oSa.

Inovacije

Naša grupacija koja traje preko 100 godina mogla se razviti do jednog od vodećih proizvođača brusnih sredstava s preko 35 društava diljem svijeta jer slijedi poduzetnički koncept stalnog i održivog razvoja grupacije poduzeća.

To zahtijeva inovativno razmišljanje i djelovanje na svim razinama poduzeća. U to pada i naša spremnost, konstruktivno analizirati postojeće te predano i proaktivno pristupati razumnim promjenama.

Takav pristup inovacijama omogućuje nam da u okruženju u kojem se dio tržišta ubrzano razvija uz stalno napredovanje tehnologija i ubuduće kreiramo pouzdane proizvode i rješenja kojima ćemo udovoljiti zahtjevima svojih klijenata.

Kršenja pravila

Ako primijetite da suradnici krše ovaj Kodeks ponašanja, ako je moguće, na to ljubazno ukažite dotičnim suradnicima. Ako se kršenje ponavlja ili se radi o namjernom kršenju, obratite se nadređenoj osobi, lokalnom rukovodstvu, rukovodstvu MKG-a ili službeniku odjela za usklađenost s pravilima. Ako vam to iznimno iz osobnih razloga ne bude moguće, iskoristite opciju pravobranitelja.

Proces pravobranitelja

U interesu je poduzeća Klingspor i svakog suradnika da zaustavi postojeća kršenja pravila i nekorektan način poslovanja. Kršenja pravila stoga se moraju obrađivati i rješavati otvoreno i izravno. Ako nekom suradniku iznimno iz osobnih razloga ne bude moguće otvoreno porazgovarati o situaciji, svaki suradnik može unutar grupacije Klingspor povjerljivo i anonimno uspostaviti kontakt s odjelom pravobranitelja da bi ukazao na nekorektne poslovne prakse i kršenja pravila, bez bojazni za osobne posljedice. Postupak pravobranitelja ne smije se zloupotrijebiti za svakodnevne nesporazume između suradnika i nadređene osobe.

Kontaktiranje odjela pravobranitelja može se obaviti e-poštom ili telefonski. Kontakt: omb@klingspor.de Tel. +49 (2773) 922-388.

Rukovodstvo svakog društva grupacije Klingspor mora se pobrinuti da svaki suradnik bude informiran o ulozi pravobranitelja, te o njegovim aktualnim podacima za kontakt.

Verzija: 12.11.2018