Fiber diskovi

Radni korak
Materijal
Stroj
Područja primjene
Grupa proizvoda
Fiber diskovi
Oblik konfekcije
Promjer/mm
Širina/mm
Dužina/mm
Rupa/mm
Prihvat
Finoća
Brusni materijali tip
Oblik otvora
Posebno pogodan za