PS 33 CK Diskovi s podlogom od papira, samopričvršćavajući za Boja, Lak, Kitovi, Drvo

Svojstva
Vezivanje Smola
Vrsta zrna Al. oksid
Vrsta raspodjele Poluotvoreno
Podloga C-papir
Materijali
Boja
Lak
Kitovi
Drvo
Plastika
Područja primjene
Automobilska industrija
Avioindustrija
Industrija vjetroelektrana
Obrtničke radionice
industrija strojne obrade drveta
Prednosti: Visoki učinak skidanja - Za razne primjene
Raspoložive granulacije
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
Resetiraj filtere
Promjer/mm Granulacija Tip rupe Brusni materijali tip
150
Promjer
80
Granulacija
Rasporeda rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa ø 17 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
100
Granulacija
Rasporeda rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa ø 17 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
100
Granulacija
Rasporeda rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 80 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
80
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
120
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
80
Granulacija
Rasporeda rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 80 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
120
Granulacija
Rasporeda rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 80 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
40
Granulacija
Rasporeda rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
40
Granulacija
Rasporeda rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa ø 17 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
60
Granulacija
Rasporeda rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa ø 17 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
120
Granulacija
Rasporeda rupa GLS1
GLS1
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm
+ 1 centralna rupa ø 17 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
100
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
60
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
60
Granulacija
Rasporeda rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 80 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
115
Promjer
80
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
120
Granulacija
Rasporeda rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
60
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
60
Granulacija
Rasporeda rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
80
Granulacija
Rasporeda rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
40
Granulacija
Rasporeda rupa GLS3
GLS3
ø 150 mm
6 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 80 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
40
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
100
Granulacija
Rasporeda rupa GLS5
GLS5
ø 125 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
80
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
100
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
120
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
40
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
60
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
80
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
120
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
40
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
100
Granulacija
bez rupe
bez rupe
bez uzorka rupa
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
80
Granulacija
Rasporeda rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
120
Granulacija
Rasporeda rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
40
Granulacija
Rasporeda rupa GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 rupa promjera Ø 10 mm raspoređene na promjeru od 70 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
60
Granulacija
Rasporeda rupa GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 rupa promjera Ø 10 mm raspoređene na promjeru od 70 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
80
Granulacija
Rasporeda rupa GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 rupa promjera Ø 10 mm raspoređene na promjeru od 70 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
120
Granulacija
Rasporeda rupa GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 rupa promjera Ø 10 mm raspoređene na promjeru od 70 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
100
Granulacija
Rasporeda rupa GLS38
GLS38
ø 225 mm
8 rupa promjera Ø 10 mm raspoređene na promjeru od 70 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
60
Granulacija
Rasporeda rupa GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm
8 rupa promjera ø 8 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
80
Granulacija
Rasporeda rupa GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm
8 rupa promjera ø 8 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
100
Granulacija
Rasporeda rupa GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm
8 rupa promjera ø 8 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
120
Granulacija
Rasporeda rupa GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm
8 rupa promjera ø 8 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
40
Granulacija
Rasporeda rupa GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 rupa promjera ø 12 mm raspoređene na promjeru od ø 105 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
60
Granulacija
Rasporeda rupa GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 rupa promjera ø 12 mm raspoređene na promjeru od ø 105 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
80
Granulacija
Rasporeda rupa GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 rupa promjera ø 12 mm raspoređene na promjeru od ø 105 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
100
Granulacija
Rasporeda rupa GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 rupa promjera ø 12 mm raspoređene na promjeru od ø 105 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
120
Granulacija
Rasporeda rupa GLS52
GLS52
ø 225 mm
10 rupa promjera ø 12 mm raspoređene na promjeru od ø 105 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
40
Granulacija
Rasporeda rupa GLS51
GLS51
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm
8 rupa promjera ø 8 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
60
Granulacija
Rasporeda rupa GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 9,5 mm raspoređene na promjeru od ø 119 mm
16 rupa promjera ø 6 mm raspoređene na promjeru od ø 119 mm
8 rupa promjera ø 7 mm raspoređene na promjeru od ø 95 mm
8 rupa promjera ø 8,5 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
8 rupa promjera ø 6 mm raspoređene na promjeru od ø 39 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
80
Granulacija
Rasporeda rupa GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 9,5 mm raspoređene na promjeru od ø 119 mm
16 rupa promjera ø 6 mm raspoređene na promjeru od ø 119 mm
8 rupa promjera ø 7 mm raspoređene na promjeru od ø 95 mm
8 rupa promjera ø 8,5 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
8 rupa promjera ø 6 mm raspoređene na promjeru od ø 39 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
120
Granulacija
Rasporeda rupa GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 9,5 mm raspoređene na promjeru od ø 119 mm
16 rupa promjera ø 6 mm raspoređene na promjeru od ø 119 mm
8 rupa promjera ø 7 mm raspoređene na promjeru od ø 95 mm
8 rupa promjera ø 8,5 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
8 rupa promjera ø 6 mm raspoređene na promjeru od ø 39 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
40
Granulacija
Rasporeda rupa GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 9,5 mm raspoređene na promjeru od ø 119 mm
16 rupa promjera ø 6 mm raspoređene na promjeru od ø 119 mm
8 rupa promjera ø 7 mm raspoređene na promjeru od ø 95 mm
8 rupa promjera ø 8,5 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
8 rupa promjera ø 6 mm raspoređene na promjeru od ø 39 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
100
Granulacija
Rasporeda rupa GLS74
GLS74
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 9,5 mm raspoređene na promjeru od ø 119 mm
16 rupa promjera ø 6 mm raspoređene na promjeru od ø 119 mm
8 rupa promjera ø 7 mm raspoređene na promjeru od ø 95 mm
8 rupa promjera ø 8,5 mm raspoređene na promjeru od ø 65 mm
8 rupa promjera ø 6 mm raspoređene na promjeru od ø 39 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
125
Promjer
60
Granulacija
Rasporeda rupa GLS27
GLS27
ø 125 mm
8 rupa promjera ø 10 mm raspoređene na promjeru od ø 90 mm
+ 1 centralna rupa ø 10 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
80
Granulacija
Rasporeda rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 9 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm 6 rupa promjera ø 9 mm raspoređene na promjeru od ø 80 mm + 1 centralna rupa ø 17 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
120
Granulacija
Rasporeda rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 9 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm 6 rupa promjera ø 9 mm raspoređene na promjeru od ø 80 mm + 1 centralna rupa ø 17 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
60
Granulacija
Rasporeda rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 9 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm 6 rupa promjera ø 9 mm raspoređene na promjeru od ø 80 mm + 1 centralna rupa ø 17 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
150
Promjer
100
Granulacija
Rasporeda rupa GLS47
GLS47
ø 150 mm
8 rupa promjera ø 9 mm raspoređene na promjeru od ø 120 mm 6 rupa promjera ø 9 mm raspoređene na promjeru od ø 80 mm + 1 centralna rupa ø 17 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
60
Granulacija
Rasporeda rupa GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 rupa promjera Ø 10 mm raspoređene na promjeru od 70 mm
10 rupa promjera Ø 12 mm raspoređene na promjeru od 105 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
80
Granulacija
Rasporeda rupa GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 rupa promjera Ø 10 mm raspoređene na promjeru od 70 mm
10 rupa promjera Ø 12 mm raspoređene na promjeru od 105 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
100
Granulacija
Rasporeda rupa GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 rupa promjera Ø 10 mm raspoređene na promjeru od 70 mm
10 rupa promjera Ø 12 mm raspoređene na promjeru od 105 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
120
Granulacija
Rasporeda rupa GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 rupa promjera Ø 10 mm raspoređene na promjeru od 70 mm
10 rupa promjera Ø 12 mm raspoređene na promjeru od 105 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
225
Promjer
40
Granulacija
Rasporeda rupa GLS55
GLS55
ø 225 mm
8 rupa promjera Ø 10 mm raspoređene na promjeru od 70 mm
10 rupa promjera Ø 12 mm raspoređene na promjeru od 105 mm
Tip rupe
PS 33 CK
Brusni materijali tip
Traženje trgovca
Želite kupovati stacionarno ili saznati savjete prije kupnje? Naša tražilica trgovaca pokazat će vam najbližeg trgovca opremom Klingspor.