Lamelasti brus

Rezultat brušenja

Zbog konstrukcije je lepezasti brusni kolut idealan za postizanje fine završne obrade površine. Za istu veličinu zrna je postignuta hrapavost površine brusnog diska koja je višestruko finija u odnosu na standardnu brusnu traku. Zato bi pri izboru veličine zrna trebalo paziti na to da se izabere tako da bude za 2–3 veličine zrna grublja nego kod brusne trake.

Brusna traka granulacije 40
kratka markantna linijska struktura, gruba površina, završna obrada s kontrastima
Lepezasti brusni kolut granulacije 40
dugačka linijska struktura pune duljine, minimalna udubljenja, glatka završna obrada
Promjer koluta [mm] Preporučeni raspon broja okretaja [min-1]
(38–42 m/s)
100 7.300–8.000
140 5.200–5.700
165 4.400–4.800
200 3.650–4.000
250 2.900–3.200
300 2.400–2.650
350 2.100–2.300
380 1.900–2.100
410 1.750–1.950
480 1.500–1.650
510 1.400–1.550

 

Veličine koje utječu na performanse brušenja

Rezultat brušenja ovisi o brojnim parametrima procesa. Tablica u nastavku prikazuje vam razne utjecajne veličine i njihov učinak na rezultat brušenja.

    Rezultat brušenja
Utjecajna veličina Skidanje sloja* Kvaliteta površine Trajanje
Brzina rezanja visoko raste finije kraće
nisko pada hrapavije dulje
Snaga pritiskanja visoko raste hrapavije kraće
manje pada finije dulje
Veličina zrna grubo raste hrapavije kraće
fino pada finije dulje
Pomoćno brusno sredstvo
(ulja, masti)
nema raste hrapavije kraće
ima pada finije dulje

* Napomena: važan parametar koji utječe na učinak skidanja je izbor prikladno grubljeg (veće skidanje) ili finijeg (manje skidanje) zrna.