Kronenflex® rezne ploče

8. Informacije o proizvođaču

9. Ograničenje uporabe
10. Sigurnosni standard (oSa/EN 12413)
11. Maksimalni dozvoljeni broj okretaja
12. Piktogram sigurnosti
13. Tip serije proizvoda
14. Klingspor brend Kronenflex®

Klase kvalitete

Kronenflex® rezne ploče i ploče za grubo brušenje dostupne su u tri klase učinka sa šest šifriranih oznaka u boji radi lakše preglednosti najvažnijih primjena materijala.

Proizvodi za univerzalnu primjenu, osmišljeni za posebno atraktivan odnos cijene i učinka
Optimirani proizvodi za različita područja primjene. Vrlo dobar vijek trajanja i kapacitet rezanja.
Proizvodi visokog učinka za posebne primjene. Maksimalan vijek trajanja i kapacitet rezanja u odgovarajućem području primjene.

 

3. Metalni prsten
Daje informaciju o vijeku trajanja
(roku trajanja) ploče
4. Stekleno pletivo
Stakleno pletivo kao ojačavajući umetak jamči stabilnost i doprinosi sigurnosti ploče. Slojevi od staklenog pletiva usklađeni su s tipom ploče i namjenom glede njihova broja i debljine. Što je veće potencijalno bočno opterećenje jedne rezne ploče (kod ručnog rezanja je ono npr. veće nego kod stacionarnog rezanja), toliko više, odnosno, stabilnije stakleno pletivo mora sadržavati rezna ploča. Kod tankih reznih ploča (0,8 m do 1,0 m) posebno se koristi tanko pletivo kako bi se unatoč maloj debljini ploče postigao što veći udio brusnog zrna između slojeva pletiva. Ploče za grubo brušenje sadrže najmanje 3 sloja staklenog pletiva.

Sustav označavanja bojama za Klingspor® rezne ploče i ploče za grubo brušenje

 
Metal univerzalni:
Siva
 
Nehrđajući čelik:
Plava
 
Aluminij:
Srebro
 
Čelik:
Crna
 
Lijev:
Crvena
 
Kamen/beton:
Zelena

 

Sigurnost i skladištenje

Kvartal
V 01 Siječanj do ožujak
V 04 Travanj do lipanj
V 07 Srpanj do rujan
V 10 Listopad do prosinac

 

Vijek trajanja reznih ploča i ploča za grubo brušenje prvenstveno ovisi o njihovu sadržaju vlage. Rezne ploče i ploče za grubo brušenje koje su nakon proizvodnje bile izložene povećanoj vlažnosti gube svoj prvobitni vijek trajanja. Kod pravilnog skladištenja vijek trajanja ostaje približno isti i nakon mnogo godina. Sigurnosni rizik postaju rezne ploče i ploče za grubo brušenje ako se izravno izlože vodi ili vodenoj pari. Korisnik je obvezan proizvod koristiti u skladu s propisima. To iz pravnih razloga vrijedi i glede datuma isteka upotrebljivosti. Stoga vrijedi sljedeće: Rezne ploče i ploče za grubo brušenje nikako se više ne smiju koristiti nakon isteka datuma upotrebljivosti!

Siguran rad ...

... pažljivo i poznavajući opasnosti

Spriječite pojavu opasnosti navedenih u nastavku prilikom korištenja reznih ploča i ploča za grubo brušenje.

  • Dodir s rotirajućim brusnim pločama
  • Lom brusne ploče
  • Naslage i prašina kod brušenja
  • Vibracija
  • Buka

... Kroz osobnu zaštitnu opremu
Moraju se nositi zaštitne naočale, rukavice, zaštita sluha i maska za zaštitu od prašine. Kod zadataka tvrdog brušenja dodatno treba nositi zaštitu za lice, kožnu pregaču i sigurnosne rukavice.

... putem zaštitnih poklopaca na stroju
Zaštitni poklopci isporučuju se sa strojem i ne smiju se mijenjati ni uklanjati. Kod brusnih lonaca vanjska površina mora biti kompletno zatvorena. Osim toga, brusni lonci smiju se koristiti samo u kombinaciji s podesivim zaštitnim poklopcem kako bi se kompenzirala istrošenost ploče i ogoljavanje ploče ograničilo na minimalnu razinu.

... putem vizualne provjere i ispitivanja prije montaže
Uvjerite se da su brojevi okretaja na ploči jednaki brojevima okretaja na stroju i spriječite prekoračenje dozvoljenog broja okretaja. Pažljivo provjerite rezne ploče i ploče za grubo brušenje glede oštećenja. Ako su vidljiva oštećenja, taj proizvod ne smije se koristiti. Naše rezne ploče i ploče za grubo brušenje označene su odgovarajućim sigurnosnim piktogramom.

... putem odgovarajućeg rukovanja
Vodite računa o pravilnom rukovanju. Pritom treba spriječiti nastanak oštećenja na prihvatnom otvoru ili ploči zbog udarca, djelovanja sile ili pada. Vodite računa o sigurnom i pravilnom zatezanju ploča i koristite odgovarajuće stezne prirubnice. Prije početka rada svaka bi brusna ploča najmanje 30 sekundi trebala raditi na radnoj brzini. Vodite računa o FEPA sigurnosnim propisima i europskom standardu 12413.

Važni parametri za optimalan rezultat rušenja kod reznih ploča i ploča za grubo brušenje su obodna brzina i pritisni tlak kojim se radi.

Optimalna brzina

Nedovoljno
Ako je broj okretaja korištenog stroja nedovoljan, rezne ploče i ploče za grubo brušenje imaju tendenciju „skakanja“, zbog čega dolazi do neravnomjernog trošenja ruba. Posebno kod tankih poprečnih presjeka materijala, npr. kod rezanja lima ili žice, zrna se otkidaju iz spojnog sloja i ploča će se trošiti natproporcionalnom brzinom.

Optimalno
Rezne ploče i ploče za grubo brušenje kompanije Klingspor proizvodi su visokog učinka i razvijene su tako da svoj najbolji učinak (koji se mjeri kao odnos količine izbrušenog materijala i istrošenosti ploče) postižu u rasponu neposredno ispod njihove dozvoljene maksimalne obodne brzine. Zato održavajte broj okretaja tijekom rada neprekidno visokim i po potrebi izaberite stroj veće pogonske snage.

Prekomjerno
Maksimalne dozvoljene vrijednosti broja okretaja i obodne brzine kod svake ploče su otisnuti na etiketi. Radi vlastite sigurnosti vodite računa da ne prekoračite te vrijednosti prilikom brušenja.

Pravilan pritisni tlak

Važan preduvjet zadovoljavajućeg rezultata kod reznog brušenja je pravilno doziranje pritisnog tlaka. Česta greška je u tome da se radi čuvanja ploče pritisni tlak smanji i tako produlji trajanje reza. Ako se tako postupa, dolazi do pregrijavanja materijala (boji se plavo), rezna ploča će se zaprljati i „izgoriti“. Zato bi pritisni tlak uvijek trebalo održavati visokim kako bi vrijeme rezanja bilo što kraće. To posebno vrijedi za materijale osjetljive na toplinu koji imaju veći poprečni presjek.

 

Pravilna tvrdoća

...kod reznih ploča
Općenito kod izbora pravilne rezne ploče vrijedi pravilo: što je tvrđi materijal koji treba obratiti, to mekši treba biti spoj korištenog brusnog sredstva. Razlog: Presudno za vijek trajanja rezne ploče je to povećava li se tvrdoća površine reza obratka ili ne. Visoko zagrijavanje dovodi do „zastakljivanja“ ploče i zbog toga ona gubi svoju funkciju rezanja. U tom slučaju, treba smanjiti tvrdoću spoja i koristiti mekšu ploču.